torsdag, februari 26, 2009

Året som gick - Tack!

Idag har var vi haft en genomgång med respektive förvaltning om året som gick. Trots alla ekonomiska bekymmer som funnits och det blir ännu värre kommande år, så är det också intressant och viktigt att få en beskrivning av allt bra som gjorts under det gångna året. Årsredovisningarna blir en summering av allt slit som medarbetare på alla nivåer gjort och all vård och omsorg som medborgare i länet kunnat få del av. Jag kan inte annat än känna stor tacksamhet för allt det arbete som utförts av alla medarbetare - så TACK!

Inga kommentarer: