tisdag, januari 06, 2009

sista dagen på julledigheten - vad blir frågorna

Så är den kommen och snart avklarad - sista dagen på juldagarna och ledigheten. Dagen har jag ägnat åt knäckebrödsbakande, stor kok på köttfärssås och långpromenad och däremellan lite annat pyssel inför kommande arbetsdagar.

Det kommer blir en tuff vår där regeringen måste ge positiva besked i regionfrågan, en god överenskommelse i läkemedelsområdet och en generell ökning av statsbidragen till landsting och kommuner.
Men det finns också andra som nu nåste visa att de klarar uppgiften - vänstermajoriteten i landstinget. Oavsett statens agerande så måste de visa att de klarar av ekonomin även i tuffare tider, så här långt har det inte varit någon större utmaning för dem, men nu måste de visa förmåga på att både hålla i pengarna men också göra rimliga prioriteringar för en jämlik vård i länet. Något man inte klarat så här långt. En stor fråga under det kommande året bli också frågan om att klara tillgängligheten i vården. Landstinget i Kalmar län har så här långt visat framfötterna efter den goda grund som lades i förra mandatperioden, jag hoppas den administrativa ledningen och politiken klarar denna uppgift under året - det vore slöseri om landstinget tappade den goda position det haft. Sist tror jag att det finns en fråga som medborgarna alltmer kommer bli medvetna om och det är olika slag av vårdskador och onödiga vårdrelaterade infektioner. De orsakar stort lidande helt i onödan och säkerhetsarbetet måste bli bättre i sjukvården. Jag tror att de enheter som inte kan visa upp goda siffror för patienterna kommer framöver att förlora patienter.

Det finns ännu mer att hantera den närmaste tiden såsom frågan om kirurgin i länet, men det får jag återkomma till.

Inga kommentarer: