måndag, januari 19, 2009

regionfrågan måste lösas

I fredags var jag i Linköping för ett möte i en av de arbetsgrupper som skapats mellan Kalmar - Jönköping och östergötland för att förbereda en regionbildning ( eller snarare undersöka förutsättningar för). Vi arbetar med hur den statliga verksamheten i vårt område ser ut och skulle kunna se ut i en framtid. I fredags mötte vi företrädare för olika statliga organisationer/myndigheter. Det fanns ett genomgående besked - de väntar också på beslut i regionfrågan och de menar att större regioner är ett viktigt steg framåt. Särskilt för att vår del av landet ska klara konkurrensen från de idag redan existerande större regionerna, Västra Götaland och Skåne. Ett av de länsråd vi mötte menade att landet håller på att kantra... därför att vi inte kan konkurrera med samma resurser och samma tyngd som andra kan. Det var oerhört välgörande att höra hur dessa företrädare för olika delar av den statliga apparaten i stort delar den verklighetsbild som vi som regionala och lokala politiker har, nästan oavsett parti!

Det är därför väldigt bra att företrädare för Sveriges Kommuner och landsting säger ifrån i en debattartikel i SvD idag. Det är bra med den breda politiska markeringen, hoppas nu bara att regeringens bromsklossar lyssnar för annars visare det ju att talet om ett underifrånperspektiv inte var något värt!

Inga kommentarer: