onsdag, januari 07, 2009

Gör vården tillgänglig - kundorienterad

Hur vården ska fungera är en fråga varje dag som landstingspolitiker. Det finns i vården alldeles förmycket ingrodda vanor och kvarlevande föreställningar om dess unicitet. Hanne Kjöller gör idag i DN en mycket bra reflektion kring hur man hanterar mammografin i landstinget i Stockholm. Läs den - det är bra och går att omsätta på fler områden i vården!

Inga kommentarer: