måndag, augusti 05, 2013

Jämlik vård!

När jag var i Almedalen i somras så var jag bland annat på ett seminarium med forskare som skulle tala om valfrihet och alternativen betydelse i vården för kvalitet och utveckling. Det intressant och lite betänksamma var att man från flera håll odlade föreställningar att det är sedan vi fick LOV som den ojämlikhet vården förstärktes. Men det är inte korrekt!

I internationella studier där man jämför västländer så visar det sig att Sverige sedan mycket lång tid har en sjukvård som ger den med bättre utbildning och högre inkomster bättre vård. Det beror inte på att man betalar för sig utan för att man kan hävda sin rätt, vilket inte alla vill eller kan. Den svenska kulturen med underdånighet inför vården och särskilt doktorn har medfört att den som känner sig i underläge, inte är så välutbildad heller inte vågar driva på eller ställa krav. Det är ett skäl till att vi i Sverige har en mer ojämlikhet vård än andra västländer. Sedan vet vi att behandlingstraditioner och mer eller mindre goda rutiner, följsammes till nationella vårdriktlinjer gör att vården blir olika och ojämlik. Så för mig gör man det alldeles för enkelt för sig när man påstår att patienters utökade rätt att välja och att det finns något riktigt att välja mellan skulle vara orsaken till ojämlik vård, det är snarare så att man har en annan agenda - man tycker inte om alternativ i vården och människors rätt till självbestämmande!

Inga kommentarer: