tisdag, augusti 13, 2013

Gör om - gör rätt

Samarbetet mellan de olika länstrafikverksamheterna fungerar ganska väl. Men det finns fortfarande områden som inte fungerar särskilt väl och det är framförallt tänket kring pendlig över länsgränser. Där tänker fortfarande de olika länen alldeles för mycket intern, istället för att se helhet. Ett tydligt uttryck för detta är den överenskommelse som finns sedan något år tillbaka om en taxa för resor i sydsverige. Det avtalet innebär att det är alltid dyrare att åka över en länsgräns än motsvarande resa inom ett län. Man har infört en länsgränsavgift! Det är utvecklingshämmande och för gränskommunerna innebär det att det ger människor en orsak att flytta när man börja studera eller arbeta på andra sidan länsgränsen. För en Emmabodabo så betyder det att trots att det är lika långt till Växjö som till Kalmar, så får man betala närmare 40% mer för att åka en månad till Växjö jämfört med att pendla till Kalmar. Det är en orimlig ordning!

Inga kommentarer: