tisdag, augusti 06, 2013

Centraliseringen ett fördärv!

Tidningen Barometern har just nu en väldigt intressant och viktigt artikelserie om det faktum att Kalmar län har väldigt höga självmordssiffror och uppenbart inte lyckas i det förebyggande arbetet! Det är får man säga ett sorgligt misslyckande eftersom det finns inga självklara yttre skäl till att det ska vara så här. I dagens tidning lyfter forskaren och tidigare FoU ansvarige inom psykiatriförvaltningen, Kent-Inge Perseius fram det faktum att den allt starkare centraliseringen är ett stort misstag! Tyvärr gör han i sin upprördhet ett väldigt kraftfullt utfall/övertramp mot verksamheten vilket är väldigt olyckligt eftersom det riskerar att skymma hans viktiga erfarenheter och synpunkter.

Jag tror han har helt rätt! Centraliseringen av verksamhet och personal till sjukhusorterna och särskilt till Västervik och Kalmar leder till bristande tillgänglighet för patienter, bristande kunskap om patienternas vardagsmiljö, vilket har betydelse för behandling, och en oförmåga att anpassa verksamhet till lokala förhållanden och möjligheter. Den kamp vi förde i våras för att rädda Nymålenverksamheten utanför Oskarshamn var ett tydligt exempel på denna oförmåga och ointresse för att ta vara på goda lokal lösningar.
För mig framstår det som att det finns en stor risk att centraliseringen leder till mer inläggningar på psykiatriska kliniken och sämre livskvalitet för patienterna. Jag hoppas att de frågor och problem som vi är många som har lyft de senaste åren och som Barometern nu sätter fokus på leder till en självrannsakan - har vi valt rätt väg! Tyvärr kan man inte se något av detta i den kommentar som ansvarigt landstingsråd Linda Fleetwood ger i tidningen?

3 kommentarer:

Ene Kraner sa...

Christer.Höj blicken över horisonten!När man bråkar om två detaljer-välj en viktigare tredje lösning!
Klart få vill arbeta inom psykiatrin.Det går att förhindra hjärtinfarkter.När behandlad patient dör i hjärtinfarkt:Ingen anmälan.Dör patient inom psykiatrin i självmord:anmälan.
Ofta utskällda av många,börjar med entusiasm för att hjälpa de svaga,blir utsugna och halvt utbrända.
När läkemedelsbolagen stod för en del utbildning fick man höra de senaste rönen av de bästa föreläsarna. Hur är det nu?Jag hör saker som nyheter som jag visste för 20 år sedan.
Försök verka för ett vänligare samhälle:Vänligare föräldrar som bryr sig om sina barn-inte i första hand ekonomiskt och vad gäller resultat-utan känslomässigt,motverka med alla medel mobbning,exemplen spider sig uppifrån, så får man på sikt några färre deprimerade tonåringar.Se de sig självskadande unga som lika handikappade dom de i rullstol, förändra LSS till något sådant med längd och mängd efter behov för dem ,samtidigt terapi och ibland medicin.
Så höj blicken över horisonten och försök förändra något under Din mandatperiod.

Ene Kraner sa...

Christer.Höj blicken över horisonten!När man bråkar om två detaljer-välj en viktigare tredje lösning!
Klart få vill arbeta inom psykiatrin.Det går att förhindra hjärtinfarkter.När behandlad patient dör i hjärtinfarkt:Ingen anmälan.Dör patient inom psykiatrin i självmord:anmälan.
Ofta utskällda av många,börjar med entusiasm för att hjälpa de svaga,blir utsugna och halvt utbrända.
När läkemedelsbolagen stod för en del utbildning fick man höra de senaste rönen av de bästa föreläsarna. Hur är det nu?Jag hör saker som nyheter som jag visste för 20 år sedan.
Försök verka för ett vänligare samhälle:Vänligare föräldrar som bryr sig om sina barn-inte i första hand ekonomiskt och vad gäller resultat-utan känslomässigt,motverka med alla medel mobbning,exemplen spider sig uppifrån, så får man på sikt några färre deprimerade tonåringar.Se de sig självskadande unga som lika handikappade dom de i rullstol, förändra LSS till något sådant med längd och mängd efter behov för dem ,samtidigt terapi och ibland medicin.
Så höj blicken över horisonten och försök förändra något under Din mandatperiod.

Ene Kraner sa...

Christer.Höj blicken över horisonten!När man bråkar om två detaljer-välj en viktigare tredje lösning!
Klart få vill arbeta inom psykiatrin.Det går att förhindra hjärtinfarkter.När behandlad patient dör i hjärtinfarkt:Ingen anmälan.Dör patient inom psykiatrin i självmord:anmälan.
Ofta utskällda av många,börjar med entusiasm för att hjälpa de svaga,blir utsugna och halvt utbrända.
När läkemedelsbolagen stod för en del utbildning fick man höra de senaste rönen av de bästa föreläsarna. Hur är det nu?Jag hör saker som nyheter som jag visste för 20 år sedan.
Försök verka för ett vänligare samhälle:Vänligare föräldrar som bryr sig om sina barn-inte i första hand ekonomiskt och vad gäller resultat-utan känslomässigt,motverka med alla medel mobbning,exemplen spider sig uppifrån, så får man på sikt några färre deprimerade tonåringar.Se de sig självskadande unga som lika handikappade dom de i rullstol, förändra LSS till något sådant med längd och mängd efter behov för dem ,samtidigt terapi och ibland medicin.
Så höj blicken över horisonten och försök förändra något under Din mandatperiod.