tisdag, november 29, 2011

Inledning på budgetfullmäktige

Idag har vi inlett landstingets budgetfullmäktige, i samband med inledningen höll jag nedanstående inledningsanförande:

Inledningsanförande budgetfullmäktige
 
- Det krävs att man är frisk om man ska klara av att vara sjuk! Den formuleringen har vi nog alla hört olika människor uttala i frustration över att de får lägga så mycket tid och energi på att få olika delar av sjukvården att fungera tillsammans. Den speglar att vi som formar sjukvården inte klarar vårt uppdrag - vi tar inte ansvar för att skapa helheter i vården utan enbart bra delar. Här finns en av våra stora utmaningar de kommande åren eftersom detta handlar både om kvalitet i vården, säkerhet i vården och kostnader för vården. I det budget förslag vi har framför oss talas det mycket om kvalitet och säkerhet men man famlar man fortfarande både efter förslag, hur det ska följa upp och hur vården ska hänga ihop. Och det är därför märkligt att man avslår flera av de förslag som vi lagt för att skapa tydligare integration och en mer sammanhållen vård. Men å andra sidan är det ett signum för den förvaltande attityd som hela budgeten kännetecknas av.
 
Människors rätt att kunna fatta egna beslut är för mig som Centerpartist helt avgörande. Det är genom självbestämmande som man kan forma livet som man själv vill ha det. Vi som politiker ska inte ta över. Det är en svår politisk uppgift att försöka minska sitt besluts utrymme, för vi vet ju bäst ( OBS ironi). Och när man lyssnat till inledningen från styrelsensordförande så förstår man att vi vet bäst-föreställningen finns fortfarande hos majoriteten. För mig är det därför självklart att vi ska arbeta vidare med lagen om valfrihet för att utveckla medborgarnas möjlighet att själva välja vårdgivare.  Om vi går vidare med KBT, sjukgymnastik, och prövar Hallands modell för att utveckla vårdval inom specialistvården så tar vi också steg framåt för att utveckla variation i vården, vidga tillgängligheten och ge utrymme för att fatta egna beslut inom ramen för en gemensamt finansierad sjukvård. Det är förvånande att det rödgröna gänget yrkat avslag på vårt gemensamma Alliansförslag.
 
Vi har gemensamt från Allianspartierna lagt ett budgetförslag som tar sikte på att utveckla jämlikhet och patientensrätt i vårt landsting, tyvärr har de rödgröna yrkat avslag, ni har kommande dagar chansen att ångra er och visa att ni inte bara i ord utan också i i beslut är beredda att stå upp för jämlikvård och patientens rätt. Det är förvånande att vänster partierna inte sökt enighet i kampen för en mer jämlik vård i vårt län. För mig som centerpartist är det självklart att oavsett var man bor i länet ska en jämlik vård erbjudas - så är inte fallet - det är bedrövligt!
 
Vart tar pengarna vägen?
I juni drev det rödgröna gänget igenom en skattehöjning där man hade ett oh underlag som beslutsunderlag, där man självsvåldigt bestämde att ta in över 100 miljoner för som det sades satsa på kollektivtrafiken. När vi nu ser resultaten så är det ca 37 miljoner som satsas på kollektivtrafik, ännu finns ingen plan redovisad som fullmäktige på allvar kan förhålla sig till. Slarvet fortsätter och beredningen är undermålig! Men den intressant frågan är ju även idag, liksom den var på styrelsen i november, liksom vid lf i juni – vart tar överskottet av skattehöjningen vägen? Tidigare har Anders Henriksson lovat att alla pengar som tas in med skattehöjningen ska gå till kollektivtrafiken. Tyvärr sviks detta löfte med denna plan. Istället är det ju så att pengarna används för att klara de växande underskotten i verksamheten. Hade inte man inte höjt skatten för kollektivtrafiken hade det varit tydligt att majoritetens  budget inte går ihop. Det finns en stor sannolikhet att majoriteten kommer att få höja skatten igen för att klara kollektivtrafik löftena, men det är klart då kan man ju återanvända de skrivna talen från i somras och återanvädning är ju något som mp gillar och höja skatten brukar ju vara en favoritgren för vänstern –så det kanske inte s har svårt att få igenom i det rödgröna gänget.
 
Ordförande vi har de här dagarna chans att förstärka landstingets arbete för en mer jämlik vård där patientens rätt är tydlig, där förvaltande byts mot förnyelse och där människors självbestämmande förstärks, det kan vi uppnå om fullmäktige beslutar i enlighet med det budget förslag Centerpartiet tillsammans med övriga Allianspartier presenterat. Jag vill därför yrka bifall till det förslaget och ser fram emot en spännande debatt!

Inga kommentarer: