tisdag, november 15, 2011

Vad är ett NJA värt?

Så har då beslutsprocessen kring avsiktsförklaringen att bilda en ny sydsvensk region inletts. Igår tog landstingsstyrelsen i Blekinge beslut och likaså regionstyrelsen i Skåne. I en kommentar till beslutet i Skåne beskriver ordföranden Pia Kinhult beslutet som ett försiktigt NJA till en ny region. Och tittar man på det beslut styrelsen i Skåne tagit så innehåller det ju också tydliga markeringar om att detta är inte det slutliga beslutet och ej heller det fulla beslutet utan nu ska en process inledas.

För oss i Kalmar län är då frågan vad detta betyder, kan vi gå på ett Nja? Min mening är att vi kan det om det är så att vi har ett hyggligt stöd i länets kommuner, men det är viktigt att vi även hos oss kompletterar vårt JA till en sydsvensk region med ett beslut om fortsatt process och fortsatt belysning av olika handlingsvägar. För oss i Kalmar län är det väldigt viktigt att hålla ihop vårt beslutsfattande med Blekingen men särskilt med Kronoberg och vi måste tillsammans med det bedöma under den kommande processen vad egentligen Skånes nja är värt. För det är till slut så att Skåne måste visa vilja till regionbildning och det kan inte skjutas in i framtiden, annars blir inte deras eller vårt ja till avsiktsförklaringen på allvar.

Kalmar län funkar inte som egen region därför är det inget alternativ, vår historia talar sitt tydliga språk. Därför är det viktigt att vi nu kör det spår där det går att fatta beslut, förhoppningsvis bär det hela vägen, men det får den fortsatta processen visa. Ett nja innehåller både ja och nej, nu behöver vi snart veta på vilket ben Skåne på allvar står!

Se bl à SvT,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Röstberättigade i landstinget har inte fått ta ställning i denna fråga. Inte ett ord om storregion i valkampanjen 2010 trots att regionfrågan knappast varit okänd dessförinnan. Era alliansfrågor var av en helt annan dignitet - "patientmat" och liknande. Som beslutsprocessen nu fortskrider kommer jag som väljare knappast ha något att säga till om kring detta beslut. Skulle Sveriges Riksdag utan folkomröstning 1994 ha beslutat att Sverige gick med i EU?

Christer Jonsson sa...

Bra fundering, sedan kanske vi har lite olika bild om frågan fanns eller ej i valrörelsen. Från centerpartiets sida har vi drivit frågan om regionförstoring i flera valrörelser. Sedan tror jag det är så att när det kommer till kritan så¨kommer inte frågan att vara slutligt avgjord före valet 2014 så det kommer säkert finnas tid att påverka debatten. Vi är nu möjligen på väg att ta ett första steg.