måndag, november 14, 2011

Lex...

Den senaste veckan har debatten gått hög om vårdföretaget Caremas misskötsel av sitt uppdrag. De har helt uppenbart saknat kvalitetssäkring av den vård man ger och det är väldigt allvarligt. Berättelserna och rapporterna visar att bristen på kvalitetssäkring är en säker väg till vanvård och stora brister i kvalitet.

Vi har i vård Sverige ett antal lagar som kommit till efter att olika personer kommit fram från vården och berättat om missförhållanden, både Lex maria, och Lex sara handlar om att man ska rapportera om risker, och misstag så att de kan rättas till och att man kan lära av dem för att förbättra vården. När man nu talar om att skapa en Lex Carema som olika företrädare för Centerpartiet gjort de senaste dagarna måste det återigen vara det som står i fokus. Och för mig är det viktigt att en lex carema kommer att handla om att säkerställande av kvalitet och brister i kvalitetsstyrning. Det får inte vara så att beroende på var man har sitt särskilda boende eller om man har en offentlig eller privat utförare så måste kvaliteten säkras för den enskilde. Sedan tycker jag precis som Anders W Jonsson att LOU ska inte användas för vård och omsorgsupphandlingar utan det är LOV som innebär ett helt annat fokus på kvalitet.

Läs också Annie Lööf, DN, SvD, Johan Hedin

Inga kommentarer: