onsdag, februari 06, 2013

Hur arg får man bli?

Idag har vi haft landstingsstyrelse och detta har behandlats både smått och stort. Däribland en första bokslutsrapport som jag skrev om häromdagen. Det som dock skapade adrenalin idag var en debatt om hur vi från landstinget möter sjukvårdsbehovet hos våra medborgare på landsbygden. Vi hade att ta ställning till en skrivelse från pensionärsorganisationerna i Oskarshamn som länge drivit på för att man inte tycker att servicen utanför Oskarshamns tätort är tillräcklig - och jag håller med.

Majoriteten hade skrivit svar ( som nu kommer att avges) som innebär att man erkänner inte behovet eller det problem som pensionärena pekar på och man skyller ifrån sig på hemsjukvårdsväxlingen och vårdvalet. Båda delarna är helt fel. Jag förlorade dock mitt vanligtvis goda humör när det miljöpartistiska landstingsrådet i trängt läge hävdade att vi hade från Allianspartierna varit med och fattat beslut om att stänga alla disktriktssköterskemottagningar och att det var för att de var passé. Då svor jag högt för första gången i styrelsen och citerade CH hermansson...
Skälet - det är osant - Dock visar det hur trängd den röda majoriteten är i debatten. Service på landsbygden kan aldrig bli omodernt och de förändringar som gjorts de senaste åren har försämrat sjukvårdens tillgänglighet - det måste vi göra något åt. Vårt förslag innebär att vi skulle gemensamt med kommunen försöka hitta nya samverkanslösningar och inom landstinget försöka hitta sätt att stimulera användandet av filialer i primärvården. Jag tror nog att vi också skulle kunna överväga att ge ett ägardirektiv till den landstingsdrivna primärvården att man måste hitta sätt att öka sin service och tillgänglighet utanför hälsocentralsorterna. Men detta konstruktiva samtal och arbete säger de röda nej till - man vill inte och som landstingsrådet med ansvar för primärvård sa i slutet på debatten - man tycker inte att detta är prioriterat.

Den som vill få annan ordning måste i nästa val rösta på Centerpartiet eller något annat Alliansparti - så ä det!

Här kan du läsa om vårt förslag i dagens tidningar, Barometern, Nyheterna

Inga kommentarer: