måndag, februari 18, 2013

Äntligen ett ideprogram som känns hemma!

Idag har Centerpartiets partistyrelse presenterat förslaget till ideprogram. Det är nästan helt omskrivet och har ett innehåll som jag kan känna mig hemma med och med stolthet säga att jag vill slåss för i den svenska politiska debatten.

 

  1. Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig. Den bygger på rättvisa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår bygga.

    Detta är en beskrivning som jag helt kan ställa mig bakom och som känns väldigt rätt. Den anger en ton för vårt synsätt som jag tycker fångar partiets idé och vision för samhället.

    Läs och begrunda programmet här: http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%c3%a9program/Partistyrelsens%20f%c3%b6rslag%20till%20id%c3%a9program%2018%20februari.pd

Inga kommentarer: