tisdag, februari 12, 2013

Gott betyg för vårdvalet

Idag har den relativt nyskapade myndigheten för vårdanalys presenterat en viktig rapport om hur vårdvalet fungerar. Förenklat kan man konstatera att den beskriver samma resultat som andra gjort, dvs vi har fått fler vårdcentraler över hela landet. Tillgängligheten till primärvård har ökat och fler kan nu få ett besök i rätt tid.

Det som är intressant med studien är en annan del som inte tidigare redovisats på detta sätt. Det är att det går inte att se några tydliga tecken på undanträngning i vården. Alla patientgrupper, även de med stora vårdbehov, har ökat sina besök hos läkare i primärvården. Och kan därmed få sina behov tillgodosedda. Det känns bra, särskilt med tanke på den debatt som stundtals förts från den röda sidan om att vårdvalet inte ger dem med störst behov den vård man behöver.

Sedan är det intressant att notera att man i analysen kan se hur våra olika ersättningssystem påverkar vårdutbudet och tillgängligheten. Här finns det skäl för oss i landstingen att ytterligare utveckla ersättningarna till vårdcentralerna så att vi ytterligare kan förstärka kvalitet och vård efter behov utan att försämra tillgängligheten.

Sedan är det värt att konstatera att genom att vårdvalet är obligatoriskt i hela landet har vården också blivit mer tillgänglig i hela landet, även om det varierar. Och de som bor i röda landsting har tack vare Alliansregeringen fått en bättre primärvård än de annars skulle haft!

Läs Dagens Medicin, Rapportern, EkotInga kommentarer: