fredag, oktober 19, 2012

Rätt till jämlik vård!

Är cancervården ett postkodlotteri?
Är det verkligen så att enskilda patienter får betala kostnaden för sina läkemedel?

Ja det är frågor man kan ställa sig efter en debattartikel i DN idag. De påstås i den att man på vissa sjukhus erbjuds att själv betala dyra cancerläkemedel eftersom inte sjukhuset vill tillhandalla dem eftersom de är dyra. Är det sant är det helt oacceptabelt! Och jag menar att om man har den typen av uppgifter så måste man presentera var det sker så att man kan rätta till det. Det strider helt not hur svensk sjukvård ska bedrivas!

Sedan är det självklart att vi ska ha en så gemensam process för användandet av läkemedel som är möjligt i Sverige. Men här finns många intressen, nya läkemedel ska föras in och bli en del av en behandlingsmodell, läkemedel är aldrig en isolerad sak. Det betyder att när ett nytt läkemedel blir tillgängligt så måste existerande modeller förändras. Sedan är det trots allt så att allt ska finansieras och i den processen ska nyttan av nya läkemedel ställas mot andra lösningar i sjukvården. Jag inser att det är oerhört frustrerande att veta att det finns läkemedel som eventuellt kan hjälpa men som man inte får tillgång till och det gör att vi i den svenska sjukvården måste skapa en process som är snabb och säker för införande av nya läkemedel. Ska det bli möjligt så måste vi i landstingen ta ansvar för att ha en rak och tydlig beslutsprocess, idag är det för många steg!

Utvecklandet av nya läkemedel är en utmaning, dels vad avser finansiering, men också hur de förändrar vården. Sverige ska ha världens bästa sjukvård, det måste innebär att nya bra läkemedel ska användas utan onödig fördröjning i sjukvården!

läs DN debatt, se SVT.

Inga kommentarer: