fredag, oktober 12, 2012

Färdtjänst på rimliga villkor

Kalmar län är ett av dem som hårdast driver att färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och utifrån det sker positiva saker som att man försöker göra all  reguljär kollektivtrafik tillgänglig för alla medborgare. Och om man åker färdtjänst i den reguljära kollektivtrafiken så åker man fritt. Men det har också negativa konsekvenser, en sådan är att det i Kalmar län är väldigt svårt att få ett färdtjänsttillstånd, vi är snålast i landet och som myndighet överklagar vi gärna sådant som går emot de egna bedömningarna. Men idag sätter Radio kalmar och funktionshinderorganisationerna fingret på en annan negativ effekt. Det är att den som har behov av en transport, inte kan nyttja den reguljära kollektivtrafiken och inser behovet av en resa samma dag som man ska resa ska enligt reglerna drabbas av en straffavgift på över 40 kronor, dvs biljettpriset ökar nästan 3 ggr.
Vi har inget sådant systemt i den vanlig kollektivtrafiken att sent köp av biljett blir dyrare, däremot tillämpar SJ och flygbolagen det. Frågan är ju om det är med dem vi i landstinget ska jämföra oss?

Jag tycker att i den översyn som nu pågår av regelverket kring färdtjänsten så bör man också tittat på om denna avgift är rimlig, särskilt som ansvarig tjänsteman i radion säger att den sällan debiteras! Då kan man verkligen  fundera på om den ska vara kvar! Färdtjänsten är en trafiklösning för den som inte kan förflytta sig på egen hand beroende på ett funktionshinder, den bör så långt möjligt vara av samma kvalitet och kostnad som den reguljära kollektivtrafiken.

Läs på Radio kalmar

Inga kommentarer: