onsdag, oktober 10, 2012

En reflektion över ett styrelsemöte

Dagens landstingsstyrelse tillhörde det ovanliga, inga beslutsärenden av avgörande karaktär, men många presentationsärenden med stor betydelse. Vi hade ett beslutsärende av större betydelse delårsbokslut, det visar på ett bra resultat för året, men när man skärskådar det inser man att det beror till väldigt liten grad på att vi har verksamheter som följer budget. Istället beror det i huvudsak på engångshändelser och den i jämförelse med budgeten starka ekonomiska utvecklingen i Sverige. För så här är det:
Prognosen för året är ca 160 miljoner i överskott, 80 av dessa kommer från återbetalning från AFA vilket i sin tur beror på att de nationella sjukförsäkringsreformerna haft bestående effekt på sjukskrivningslängder och antalet sjukskrivningar. Den rödgröna majoriteten verkade idag inte ha något emot att ta emot dessa extra pengar - trots allt tidigare kritik av förändringarna i sjukförsäkringen! Resterande 80 miljoner i överskottet kommer sig av att skatteintäkterna blivit betydligt högre än budgeterat. Om inte dessa händelser inträffat hade landstinget som bäst nått ett noll resultat i år och debatten på landstingsstyrelsen varit en helt annan....

Dock kan det konstareras att trafiken - klt - får ett betydligt större underskott än vad man lovade i maj, trots Anders Henriksson stora löften om att nu skulle man få hejd på detta. Året är inte slut och vi kommer alla ihåg förra året då underskottet ökade radikalt i bokslutsprocessen!

Hälso-sjukvårdsförvaltningens underskott är 112 miljoner, fruktansvärt högt och även om det pratas om att den negativa utvecklingen nu stoppats upp, jag nog se det innan jag litar på det!

Ett annat viktigt presentationsärende var hyrläkeriet. En reflektion jag gjort därifrån är att i redovisningen säger man att vi har 230 sökande till 15 at - tjänster, varför tar vi inte emot fler när så många söker.... Obegripligt!

Vi fick en kort redovisning av händelserna kring socialstyrelsens beslut från i tisdags. Det som förvånade mig  var det mycket lama agerandet från ansvarigt landstingsråd när frågan kom upp om vad som gjorts och görs. Fortfarande verkar skygglapparna sitta på om att hon är ansvarig för en verksamhet som har bekymmer och att det krävs politiskt ledarskap!
Inga kommentarer: