fredag, augusti 24, 2012

Vet Henriksson vad han talar om?

I dagens Barometer kan jag läsa att landstingsstyrelsens ordförande anser att det ska skapas öppna jämförelser för kollektivtrafik, hur tänkte han då? Det finns ju redan! Om han går till myndigheten för trafikanalys (trafa.se) så finner han väldigt mycket nyttig statistik som jämför kollektivtrafiken i landet. Men jag kan ju förstå att han inte vill ta till sig detta för de visar ju att den kollektivtrafik han är ansvarig för når minst antal medborgare, är dyrast att driva och samtidigt höga biljettkostnader. Trots detta har vi i Kalmar län med något undantag den största andelen skattefinansiering av trafiken. Medan snittet i Sverige är runt 50% så täcker skatten över 70% av kostnaderna för kollektivtrafiken.

-Anders det finns öppna jämförelser, hem och läs på och gör något åt det istället!

Inga kommentarer: