måndag, augusti 13, 2012

Dags att vända utvecklingen

Före sommaren hade vi en intensiv debatt om hur kollektivtrafiken i länet fungerar. Statistiken från 2010 visade att vi i kalmar län har en väldigt dyr trafik som inte nyttjas av medborgarna. Under sommaren har verksamhetsstatistiken för 2011 presenterats från Myndigheten för trafikanalys. Den visar att utvecklingen under 2011 blev värre och att nge förbättring kan skådas.Självfinansieringsgraden för KLT är nu nere i 29%, medan den som snitt för landet ligger runt 50 %. Nedanstående bild visar på ett tydligt sätt hur trafiken i vårt län avviker från resten av landet. I Kalmar län ha vi de absolut högsta kostnaderna per resa alla kategorier och samtidigt tar vi ut bland de högsta avgifterna per resa av resenärerna. Dessutom har den röda majoriteten höjt skatten för att ytterligare öka kostnaderna. Detta är Ebberöds bank. Nu behövs en riktig handlingsplan för att vända denna utveckling, kostnaderna per resa måste ner, antalet invånare som vill resa måste öka och det kan inte ske genom att spendera ännu mer. Andra län, även glesa län lyckas långt bättre än vad vi gör!

Inga kommentarer: