måndag, januari 14, 2013

Vilket är vär(S)t, att ha ett id'eprogram som är omodernt?

De senaste veckorna har debatten gått hög om Centerpartiets förslag till ideprogram samtidigt har Socialdemokraternas motsvarighet varit ute på remiss. Dagens opinion ( http://www.dagensopinion.se/socialdemokraternas-nya-partiprogram-anses-omodernt ) publicerade i helgen en liten översikt över de kommentarer som kommit in, och de är inte nådiga...

"Programmet ska självklart bygga på våra grundläggande värderingar, men det måste samtidigt vara modernt, språket och anslaget ska spegla både den tid vi lever i och det arbete som partiet som helhet har gjort när det gäller 'Socialdemokraterna – Framtidspartiet'.”

Eller som ett annat distrikt skriver:

"Vi vill att partiprogrammet ska kunna användas som ett relevant underlag för det politiska utvecklingsarbetet på alla nivåer i partiet, men då krävs att det är mer lättillgängligt och känns både konkret, framåtsyftande och modernt."

 

 

Jag måste nog säga att om jag var partiledning för socialdemokraterna så skulle jag var mycket bekymrad över denna typ av remissvar, särskilt som de föregåtts av en närmast försumbar debatt ute i landet och i nationella media. Att få sitt partiprogram betraktat internt som omodernt måste nog ses som ett svårslaget rekord i att ha blivit Sveriges konservativa parti!

I det ljuset tror jag nog att Centerpartiet har bättre förutsättningar trots all debatt, eller kanske tack vare den och kommer ut med ett modernt,framtidsinriktat ideprogram som ger kraft för framtiden !

 

Inga kommentarer: