onsdag, januari 09, 2013

Sparande en del av en hållbar ekonomi

Debatten om idéprogrammet sprudlar vidare och det har gjorts många goda inspel och markeringar de senaste dagarna och idag. Särskilt bra har det varit att läsa Anna-Karin Hatts inlägg liksom Annies markeringar via tidningsintervjuer idag.

Jag skulle vilja lyfta in en delvis ny fråga i debatten. Det finns i programmet en diskussion om ekonomisk utveckling och att bl a att vi måste finna nya vägar för mäta en hållbar utveckling, inte enbart BNP utveckling rakt av. Andra delar i den ekonomiska diskussionen är betydelsen av fungerande marknader och möjligheter för företag att utvecklas. För oss som individer finns en diskussion om det man i programmet benämner plattare skatt. Jag  tror för min del att man snarare borde säga att vi vill se skatt efter bärkraft, men också ett skattesystem som uppmuntrar till studieinvesteringar och arbete och risktagande. En del i detta är också möjligheter för medborgarna att bygga en egen buffert och en egen trygghet där man inte är lika utlämnad till enbart offentliga system. Man behöver ett eget sparande! Jag menar också att den tillväxt vi haft under många år har bygg på en utveckling av en kreditekonomi och det har i många fall varit av godo för att skapa resurser för utveckling. Men för den fortsatta utvecklingen av ekonomin mot större hållbarhet tror jag att vi måste också utveckla sparande för att sedan investera. Därför tror jag att en del av Centerpartiets nya program bör vara ett resonemang om hur vi delvis byter fot i den nationella ekonomin som inte enbart är kreditdriven. En anna del är att vi menar att den enskilde och hens familj ska kunna bygga upp en egen trygghet som både kan användas som trygghet för att komplettera de gemensamma systemen men också för att ha eget handlingsutrymme och gör en egen omställning i livet. På 90-talet var det en politisk diskussion om att varje familj borde ha en årsinkomst sparad. Det kanske är orealistiskt för väldigt många, men jag tror att vi som parti borde sätta tryck i diskussionen - hur ska familjer och enskilda kunna skapa sig en egen buffert för vi tycker att det är en viktig del för möjligheten att fatta egna beslut!. För in ett avsnitt om sparandet för en hållbar ekonomi!

Inga kommentarer: