måndag, maj 07, 2012

Ransonering är inte alternativet!

Hållbarheten i den svenska välfärdspolitiken är av väldigt stor betydelse för oss svenskar. Det är en fråga med stor politisk sprängkraft, där det finns många populister som kommer förneka verkligheten - det faktum att vi står inför ett stort finansieringsbekymmer, kvalitetsbekymmer och legitimitetsbekymmer de kommande 10 - 15 åren. Frågan är väldokumenterade i allehanda utredningar och skrifter från olika politiska schatteringar och institutioner. För något år sedan väckte SKL stor uppmärksamhet när man publicerade en rapport som talade om behov av att höja kommunalskatten med 13 kronor eller mer...Och bakom den slutsatsen fanns i princip alla etablerade partier. Så att frågan är reell och viktig är nog ingen tvekan om. även om det finns de som försöker förneka det hela.

Idag på DN  debatt har Hans Dahlgren en adrenalin skapande debattartikel såsom ordförande i den välfärdspolitiska arbetsgruppen i Centerpartiet. Hans tes är att vi står inför en ransonering av välfärden och att det är nödvändigt för att slippa enorma skattehöjningar. Jag menar att det är fel perspektiv och sakligt väldigt tveksamt.

För mig är det två delar i frågan om välfärdens finansiering som är viktig:
1) Om vi inte griper oss an frågan så kommer de människor som är i störst behov av välfärdspolitiken olika delar att drabbas hårdast. De är de mest utsatta i samhället som drabbas först om vi inte kan hantera finansieringen av välfärden. Därför kräver solidariteten att vi på ett seriöst sätt debatterar frågan.
2) För mig som centerpartis är det viktigt att välfärdens olika delar är långsiktigt hållbar, dvs bidrar till att skapa ett socialt hållbart samhälle och som också är ekonomiskt hållbart. Det kräver våra barn och barnbarn av oss. Hållbarheten är oerhört viktigt för välfärdspolitikens olika områden på samma sätt som vi skapat ett långsiktigt hållbart pensionssystem genom en bred politisk uppgörelse på 90-talet.

Men frågan kan inte angripas utifrån ett ransoneringsperspektiv. Begreppet leder till oljeransonering på 70 - talet eller ransoneringskorten under krigen. Välfärdspolitiken kan aldrig bygga på ransonering. Det begränsar perspektiven och leder fel.

Vi har i Sverige talat om den generella välfärdspolitiken och de tär viktigt om man vill ha legitimitet för en bred skattefinansierad offentlig välfärdspolitik. Men det behöver nog tillföras ett resonemang om fokuserad generell välfärdspolitik, dvs det omfattar alla, men blir än mer fokuserat på behov. En annan viktig del är att bryta utanförskapen- Trots att det är så att fler människor jobbar idag än nästan någon gång tidigare, så är det alldeles för många som inte har ett jobb. För att lösa välfärdens långsiktiga hållbarhet måste vi komma åt det faktum att för många står utanför arbetsmarknaden, kanske är det där vi trots allt borde börja - inte i ransonering.

Till sist det är roande och lite sorgligt att läsa en del av de bloggkommentarer som kommit, Högberg illustrerar tydligt hur man på vänstersidan av rent populistiska skäl stoppar huvudet i sanden och hävdar att detta är en konspiration och inte ett reellt problem. Med den ingången kommer man lämna de mest utsatta i vårt samhälle i sticket!

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag har ett bättre alternativ. Det finns inget behov av svenska myndigheter längre. Försäkringskassan, CSN, socialen kan alla skrotas. Skattemyndigheten kan istället betala medborgarlön till alla medborgare.

Vi har sett tillräckligt med dåliga exempel på "dra in lite här och där" och "ta ut lite pengar här och där".

Vad fyller socialen, försäkringskassan och CSN för funktion? Det måste vara statens självändamål att hålla myndighetspersoner sysselsatta som är mer korkade än tåget. Sjuka skall arbeta, studenter skall skuldsanera sig själva under pågående studier och folk skall ligga på parkbänkar och skuldsaneras för att andra ställt upp när staten dragit in?

Sverige är ett skitland numera och JO-anmälningar och domstolar kostar miljoner för allt vad statsanställda myndighetspersoner ställer till med.

Rensa upp i ert eget träsk politiker!!