måndag, maj 28, 2012

Framtidens miljöpolitik

Så här dagarna efter miljöpartiets kongress finns det ju alla skäl att fundera över hur den framtida miljöpolitiken ska se ut och drivas. Att miljöpartiet allt mer fastnar i lösningar som handlar om förbud och förhinder är väldigt problematiskt eftersom det ger dem fel kompisar i kampen för en utveckling av miljöpolitiken. De närmar sig alltmer vänsterpartiets positioner och inställningen att allt löser sig med några rejäla förbud är farlig och skattehöjningar. Jag är övertygad om att om vi ska få en miljöpolitik som har acceptans hos Svenska folket men också globalt måste vi hitta andra lösningar som kombinerar miljöriktig utveckling och bättre livsförutsättningar både i Sverige och globalt. Därför är det väldigt synd att MP söker sig vänsterut istället för att bejaka hållbar tillväxt och teknikutveckling och söka ett samarbete med Centerpartiet. Jag är övertygad om att det skulle vara bra för Sverige om våra båda partiet skulle hitta mer gemensamma lösningar för att driva på en del betongpartier och kärnkraftskramare.

En bra ingång för detta samtal skulle Per Ankersjös debattinlägg i DN idag vara. Jag tycker han på ett utmärkt sätt fångar våra utmaningar och vilket strategiskt val vi bör göra. Utvecklingen ligger inte i avveckling utan utveckling och förnyelse och smarta styrmedel. Detta visar centerministrarna Hatt, Erlandsson och Ek på i en bra debattartikel i DI idag. Där man lyfter fram hur vi nu bör komma vidare med förnyelsebara bränslen. Och i dn flod av miljöartiklar som idag publicerats är det också intressant notera den från LRFs ordförande som dels lyfter frågan om samförstånd om energipolitiken, men ännu viktigare visar på hur vi kan skapa jobb, tillväxt och klimatnytta genom att ge de gröna näringarna långsiktiga spelregler och incitament. Det går att skapa en ännu bättre miljöutveckling för Sverige som bygger på hållbar tillväxt och förnyelse, frågan är om MP vill vara med i det arbetet?

Se SR ekot, SVD, SMP 

Inga kommentarer: