lördag, juni 16, 2012

Intressant försök MP

Idag på DN debatt är det en intressant och i många stycken väldigt bra debattartikel från miljöpartiet. De lyfter fram viktiga frågor om stad och land och de olika villkor som finns i landet. Om man ser till majoriteten av de förslag man lyfter fram så kan man säga att det vore enklast om de anslöt sig till Centerpartiet eftersom det är förslag i huvudsak som vi har drivit sedan länge. Men i inledningen av artikeln gör man stort nummer av att Alliansregeringen skulle förstärkt klyvningen av landet, genom att ta bort fastighetsskatten, ta bort förmögenhetsskatten och sänkt restaurangmomsen. Jag läste då med förväntan att man nu hade förslag om att återinföra något av detta, eller hur man vill kompensera de man påstår förlorat på dessa åtgärder. Men inte så! Nej när man kommer till åtgärdsförslagen så handlar det om helt andra saker som inte på något sätt har med reformerna att göra. Sedan får man ju säga att det är djupt intellektuellt ohederligt att göra den typen av koppling som MP gör. Om man tar bort fastighetsskatten som var djupt omoralisk i sitt sätt att fungera så betyder det ju att effekterna av den blir tydligast där det finns flest fastigheter. Om man sänker restaurangmomsen så är det klart att den hjälper alla restauranger. I mitt hemlän hjälper den branschen i turisttäta Borgholm och Kalmar, vilket är väldigt bra. Men det är klart flest restauranger finns i Stockholm. Med en sådan retorik som inledning i artikeln blir tyvärr inte MP särskilt trovärdiga eller seriösa, man odlar bara populistiska myter!

1 kommentar:

Anonym sa...

Tidigare så har mp och Gustav Fridolin tagit upp utbildning och skolan med udden riktad mot folkpartiet. Nu tar Fridolin upp landsbygdsfrågor och det är givetvis centerpartiet han är ute efter.

Man kan givetvis ha synpunkter på Gustav Fridolin. För egen del skulle jag heller köpa en begagnad bil av Jonas Sjöstedt.

Anders Persson